Mitt i smärtan föddes musiken

Musik är ett fantastiskt medium som kan bära känslor, tankar och budskap. Hur musik tar sig i uttryck ter sig olika på olika platser i världen och i olika tider i historien.

En musikgenre, om man så vill, eller ett folks musik, som har haft ett enormt inflytande de senaste hundra till hundrafemtio åren är den som härrör från afroamerikanerna. Musiken skapades av de människor som rycktes upp från sina rötter i Afrika och transporterades som djur för att arbeta som slavar i USA, många gånger under helt inhumana förhållanden. Denna hemska företeelse kom till slut till ända, men den har satt djupa spår. Även om det finns en del dokumentation från den här tiden så är det många pusselbitar som saknar, varav en del strömmar till nu och då. Nyligen rapporterades exempelvis att USA:s sista kända slavskepp hittats.

Det är viktigt att sådana tidsepoker som slaveriet inte glöms bort för att förebygga att det sker igen. I en artikel från Aftonbladet berättas om hur slaveriet nu engagerar en ny våg av afroamerikanska filmare och författare.

Vi ska aldrig göra misstaget att inte kalla det som är ont för ont. Slaveriet som bedrevs under den här tiden av ondo och drabbade miljontals människor. Men ur det onda kan något gott födas. Något gott som kom ur denna tid, som vi har glädje av än idag, är musiken. Några musikstilar som har sitt ursprung i den afroamerikanske musikkulturen är bland annat jazz, blues, gospel, reggae, samba och bossa nova. Ur framförallt jazz, blues och gospel uppstod sedermera soul, hip-hop och rn’b, som är några av vår tids största musikgenrer.

För de människor som hamnade i slaveri blev musiken en tillflykt. Det var både något man kunde ägna sig åt under de få lediga stunder som gavs, men att sjunga tillsammans var också något som gjorde det outhärdliga livet på bomullsfälten uthärdligt. Man sjöng gärna om frihet.

Musiken var också något man använde för att framföra budskap till varandra. Texten kunde vara kodad och vara en hjälp i de många försök att fly som gjordes av slavarna.

Många av vår tids största musiker och artister härrör från den afroamerikanska musiken. Exempelvis de legendariska Nina Simone och Jimi Hendrix. Dessa två skriver sociologiprofessorn Håkan Thörn om i en av sina böcker, där han framförallt fokuserar på året 1968 då mycket banbrytande musik skapades. Har man svårt att få tag på denna bok eller om den är för dyr så kan man söka efter begagnad kurslitteratur så får man förhoppningsvis tag på den.

Några av vår tids största musiker är just afroamerikaner och den musik de skapar har sitt ursprung ur musikstilarna som uppstod under slaveriet. Beyoncé, Whitney Houston, Jay-Z, Michael och Janet Jackson är några exempel på sådana artister.