Samisk jojk

Jojk är inte bara samernas sätt att sjunga, utan ordet jojk betyder ’sång’ på samiska. Jojkarna beskriver ofta kärlek eller olika former av mänskliga relationer. Det kan vara så enkelt som att de handlar om en flicka eller pojke som sångaren tycker om, men de kan också behandla känslor som sorg, glädje eller rent av någon man ogillar.

Jojken sjungs i olika stilar i olika regioner av Sápmi. Östsamisk jojk kallas leu’dd, nordsamisk luohti och sydsamisk vuollie. Den nordsamiska stilen är den stil som idag är mest utbredd och välkänd, vilket har flera bakomliggande orsaker. En av dem är att utvecklingen av den sydsamiska jojkstilen avstannade när den samiska kulturen möttes av kristendomen. Detta berodde på att kyrkan sammankopplade jojken med samernas religion, vilken de ansåg vara hednisk. Jojken brottsrubricerades till och med av kyrkan under 1600-talet som ”trollsång”. För att inte uteslutas ur samhället slutade därför många samer i syd att jojka. Jojkstilen vuollie finns dock fortfarande bevarad, och har på grund av dess historia en ålderdomlig karaktär.

Kyrkan hade inte helt fel som sammankopplade jojken med den samiska religionen (även om det självklart inte handlade om någon form av ”trollsång”). Jojken sjöngs nämligen vid olika ceremonier inom schamanismen. Den ackompanjerades då ofta av den samiska ringtrumman, nåjdtrumman eller spåtrumman, en enkel ramtrumma som bar olika runtecken som hade ett symboliskt och religiöst värde. Trumman användes bland annat för att försätta schamanen, eller nåjden, i trans, för att kunna förflytta sig i formen av ett djur. Även trumman gjordes brottslig av kyrkan, som ansåg att det var ett djävulens redskap, och gav den öknamnet ”trolltrumma”.Samisk jojk 2

Idag har vi en mer utbildad uppfattning om samisk religion, och både jojken och nåjdtrumman har tagit sig in i populärmusiken med hjälp av artister som Mari Boine, som blandar traditionell samisk musik med modern musik som jazz och rock. Tyvärr finns fortfarande de som till exempel anser att man inte bör jojka i kyrkan, och många samer lär sig än idag inte att jojka, eftersom stämpeln kyrkan satte på jojken som syndig lever kvar. Långsamt förändras dock den uppfattningen, och idag finns många som värnar om samisk kultur, vilket försäkrar att jojken inte riskerar att försvinna.

Om du vill lära dig mer om jojken och samisk musikkultur och religion kan du få tillgång till en mängd dokumentärer om olika folkslag och deras historia med ett kanalpaket från C More.