Irländsk folkmusik

Irländsk musik är en av de länders folkmusik som har spridits mest i världen, mycket tack vare Michael Flatley och hans Riverdance-shower. Med dess medryckande takt och glada toner är det inte heller svårt att förstå varför den irländska folkmusiken har blivit så populär.

En av de saker som ger irländsk musik sin särskilda karaktär är de instrument som används. Ett av de mest distinkta instrumenten, eftersom det oftast spelar själva melodin, är felan eller fiolen. Två andra viktiga instrument är flöjten och tin whistle. Flöjten har varit en viktig del av den irländska folkmusiken sedan mitten av 1800-talet, i samband med att mer komplicerade metallflöjter blev allt vanligare, istället för den enklare träflöjten. Flera musiker använder sig dock av träflöjten än idag, då de menar att de bättre skapar det traditionella ljudet. Visslan av metall, tin whistle, blev populär ungefär samtidigt, då den började massproduceras som ett billigt instrument och således blev tillgängligt även för fattiga musiker.Irländsk folkmusik 2

Det finns också en form av irländsk säckpipa som kallas uillean pipe. Det är ett komplicerat instrument som tar mycket lång tid att lära sig att behärska. Som ackompanjemang till irländsk folkmusik använder man sig av en bodhrán, en enkel ramtrumma. Andra instrument man använder sig av är harpa, banjo, gitarr och dragspel.

Det finns även varianter av irländsk folkmusik som endast består av sång, och detta anses vara den högsta formen av traditionell musik. Denna typ av sång kallas sean nós. Man sjunger dock även till ackompanjemang, och då handlar det ofta om folkvisor man sjunger på en pub. Dessa brukar handla om till exempel utvandringen till Amerika, hustrur som är otrogna eller soldater och sjömän som lämnar sina flickvänner. Många av de band som skapat den moderna irländska folkmusiken, som The Dubliners, spelade tillsammans på pubar, och blev till och med upptäckta på en pub. Idag finns irländska pubar i nästan hela världen, bland annat i Stockholm. Om du vill arrangera en irländsk afton på en pub och vill ha hjälp med catering i Stockholm kan du få det på Sandys.se.

En tredje form av irländsk folkmusik, som inte har haft samma internationella genomslag som sången och den moderna pubmusiken, är så kallad ceili-musik. Denna typ av musik har inte ett lika utbyggt ackompanjemang, utan är ganska avskalad, och har en tydlig och fast takt. Detta beror på att musiken framförallt ska vara ackompanjemang till dans, och historiker tror att det är detta som var den irländska musikens ursprungliga, huvudsakliga syfte.