Klezmer

Klezmer är en musiktradition som har sitt ursprung hos de ashkenasiska judarna i Östeuropa. Plural av ”klezmer” är ”klezmorim”, vilket är benämningen på de professionella musiker som spelade denna typ av musik. Jämfört med många andra genrer inom europeisk folkmusik vet man relativt lite om klezmers historia. Från början bestod genren i princip uteslutande av den musik som spelades vid bröllop och andra festligheter. Musikens status i det judiska samhället var dock tvetydig, eftersom många rabbier såg ner på klezmorim och deras sekulära livsstil. Många av klezmorim reste runt med romska musiker, och de hade stort inflytande på varandra, både språkligt och musikaliskt. När en stor del av den judiska befolkningen i Östeuropa utvandrade till USA i slutet av 1800-talet förde de också med sig klezmer, och musiken hämtade där nya influenser senare under 1900-talet, till exempel från jazz.KlezmaticsBigPhoto1_72dpi

Den mesta klezmermusiken spelas för dans, och är utformad för att passa olika danser, snabba som långsamma. Musiken har ett mycket karakteristiskt ljud som gör den lätt att känna igen, då den ofta har mycket utryckfulla melodier och ljud som liknar mänskliga röster, som snyftningar, gråt och skratt. För att få fram dessa ljud använder musikerna sig av särskilda tillägg på sina instrument som kallas dreydlekh.

Under sent 1970-tal uppstod något av en renässans för klezmermusiken. Band i USA och Europa började gå tillbaka till musikens rötter, och lyssna på de ursprungliga klezmorim. Andra band, särskilt i San Francisco-området på 1990-talet, började experimentera med musiken och blandade sina egna stilar och kompositioner i den ursprungliga klezmermusiken. På det sättet hålls genren vid liv än idag, och förnyas och förändras med tiden. Även nyskapande jazzmusiker som John Zorn och Don Byron har bidragit till att hålla intresset för klezmer vid liv, genom att stödja och upprätthålla genren, och genom att ibland blanda in den i sin jazz.

Om du vill anordna en festival med klezmermusik är det mycket du måste tänka, inte minst säkerhetsaspekten av att samla en stor mängd människor på samma plats. Av säkerhetsskäl och praktiska skäl är det bland annat viktigt att kunna kommunicera effektivt på festivalområdet. Det gör man lättast med av ett komradiosystem. Du kan hyra komradio på TPO.se.