Traditionell japansk musik

Många tänker kanske framförallt på den moderna J-popen när de ska associera musik till Japan. Men Japan har en rik musiktradition av både religiös musik och folkmusik som sträcker sig tillbaka tusentals år.

En av de äldsta formerna av traditionell japansk musik är gagaku, som var den tidens hovorkestermusik. Den tros ha sitt ursprung under Naraperioden (år 710-794 e.Kr.). Karakteristiskt för denna musik var att de använde en så kallad yo-skala, som är en pentatonisk skala. Den andra huvudsakliga typen av traditionell japansk musik kallas shomyo, och har sina rötter i religionen. Det var nämligen en form av hymn som buddhistmunkar sjöng, framförallt inom tendai– och shingonsekterna. Också shomyo använder yo-skalan, och kan delas upp i två olika former: ryokyoku och rikkyoku.

Ett instrument som användes inom vissa genrer av traditionell japansk musik var shakuhachi. Det kan bäst beskrivas som ett blåsintrument av bambu som är en form av kantblåst flöjt. Instrumentet har fått sitt namn efter sin längd: det betyder ”en fot åtta”, och den traditionella shakuhachin är drygt 54 centimeter lång. Även shakuhachin har en tradition i religiösa sammanhang, då instrumentet ofta används som meditationsredskap inom zenbuddhism.Geishashamisen053

Under medeltiden utvecklades i Japan teater ackompanjerad av musik, som också integrerade dans. Dessa föreställningar kallas no-teater, och traditionen med föreställningar där musik och teater samspelade utvecklades ytterligare under 1600-talet i samband med kabukin och bunrakun (dockteatern). Bunraku-föreställningar ackompanjerades ofta av instrumentet shamisen, som är ett tresträngat instrument som spelas med plektrum. Ett annat instrument som har använts för att ackompanjera sagor är biwa, också det ett stränginstrument som ser ut som en luta med kort hals. Instrumentet användes också av blinda munkar, som reste runt i landet för att sprida ord om sin religion med hjälp av musiken.

Musik har också länge använts för att ackompanjera en annan typ av skådespel än teater, nämligen den uråldriga ritualen av sex. Du hittar allt du kan behöva för en intim föreställning på Vuxen.se.

Japans rika folkmusiktraditioner beror till stor del på att de har använts i alla delar av livet. Minyo, vilket är det japanska ordet för just folksånger, fanns i fyra kategorier: arbetssånger, religiösa sånger, samlingssånger och barnsånger. Många av dessa lever kvar än idag.